BH medijski servis
Kako se klanja akšam namaz? Uputstvo za početnike

Kako se klanja akšam namaz? Uputstvo za početnike

Akšam-namaz (večernji namaz)

Akšam-namaz ima pet rekata i to tri rekata farza i dva rekata sunneta.

Pročitaj ovdje kako se klanjaju sabah, podne i ikindija.

Akšamski farz se zanijjeti: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte fardi-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. 

Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra.

Zatim, izgovarajući Allāhu ekber, pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim!

Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd!

Sa kratkog stajanja, izgovarajući Allāhu ekber, spuštamo se na prvu sedždu, gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber, vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak, a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj, Subhāne Rabbije-l-e`alā, tri puta. Sa druge sedžde, izgovarajući Allāhu ekber, dižemo se na drugi rekat.

Na stajanju drugog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra.

Zatim se obave ruku i sedžda..

Nakon drugog rekata sjedne se i prouči: Et- tehijjāt do salavata, pa se digne na treći rekat. Na stajanju trećeg rekata uči se: Bismilla i Fatiha.

Zatim se obave ruku i sedžda..

Nakon trećeg rekata sjedne se i prouči: Et-tehijjāt, salavati i dova, te se preda selam.

Akšamski sunnet se zanijjeti: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte sunneti-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber.

Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra.

Na stajanju drugog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sura, Nakon drugog rekata sjedne se i prouči: Et- tehijjāt, salavati i dova, te se preda selam.

Add comment

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.