BH medijski servis
Kako se klanja ikindija namaz? Uputstvo za početnike

Kako se klanja ikindija namaz? Uputstvo za početnike

Ikindija-namaz ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza.

Pročitaj ovdje kako se klanjaju sabah namaz i podne namaz.

Ikindijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte sunneti-l-‚asri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. 

Na stajanju prvog rekata prouči se: Subhaneke, Eūza, Bismille, Fatiha i sūra.

Zatim, izgovarajući Allāhu ekber, pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim!

Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd!

Sa kratkog stajanja, izgovarajući Allāhu ekber, spuštamo se na prvu sedždu, gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber, vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak, a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj, Subhāne Rabbije-l-e`alā, tri puta. Sa druge sedžde, izgovarajući Allāhu ekber, dižemo se na drugi rekat.

Na stajanju drugog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra.

Onda se obave ruku i sedžda kao i nakon prvog rekata.

Nakon druge sedžde drugog rekata sjedne se i prouči: Et- tehijjāt, salavati do dove, pa se diže na treći rekat. Na stajanju trećeg rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra (tj. kao i na prvom rekatu). Na stajanju četvrtog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra, kao i na stajanju drugog rekata.

Nakon svakog od oba rekata se rade ruku i sedžda na isti način kao i nakon prvog i drugog rekata.

Nakon četvrtog rekata sjedne se i prouči: Et- tehijjāt, salavati i dova, te se preda selam.

Ikindijski farz zanijjeti se: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte fardi-l- ‚asri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber.

Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra.

Zatim se obave ruku i sedžda..

Na stajanju drugog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra. Zatim se obave ruku i sedžda. Nakon drugog rekata sjedne se i prouči Et- tehijjāt do salavata, pa se digne na treći rekat.

Na stajanju trećeg i četvrtog rekata uči se samo Bismilla i Fatiha.

Nakon svakog od oba rekata se rade ruku i sedžda na isti način kao i nakon prvog i drugog rekata.

Nakon četvrtog rekata sjedne se i prouči: Et- ehijjātu, salavati i dova, te se preda selam.

Add comment

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.